6:27:46 | 19-10-2019

STEROWNIK GROWBOX    Czas działania: 2d 6h 1m   PL/EN    Core ver: 3.1.19

AKTUALNE WARUNKI KLIMATYCZNE W GROWBOX
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ WEWNĄTRZ
22.10
° 
45.90
%
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
NA ZEWNĄTRZ
20.80
° 
49.90
%
WILGOTNOŚĆ GLEBY

0.00
% 
0.00
°C
NATĘŻENIE ŚWIATŁA

0.00
lux
NASYCENIE CO₂

217
ppm
pH WODY

7
pH
EC I TEMPERATURA WODY

0.60
EC 
 -28.77
°C
BIEŻĄCE USTAWIENIA KLIMATYCZNE STEROWNIKA
DOŚWIETLANIE
POCZĄTEK
6:00
KONIEC
20:22
TEMPERATURA PRZEGRZANIA
35°C
OGRZEWANIE
TEMPERATURA ZADANA
18.0°C
TEMPERATURA MAKSYMALNA
24.0°C
MINIMALNA TEMPERATURA DZIEŃ/NOC
21.0°C|19.0°C
NAWADNIANIE
POCZĄTEK NAWADNIANIA
8:00|13:55
INTERWAŁ NAWADNIANIA
60|120min
CZAS NAWADNIANIA
5|3min
WENTYLACJA
ZADANA TEMPERATURA
18°C
TEMPERATURA MAKSYMALNA
24°C
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
20%
CYRKULACJA
MAX. WILGOTNOŚĆ
80%
INTERWAŁ
360min
CZAS CYRKULACJI
0min
JAKOŚĆ POWIETRZA
NASYCENIE CO₂
300ppm
INTERWAŁ
60min
CZAS DAWKI
15sec.